Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

行政法

政府调控与地方调控,自治区和国家的行政调控与个人之间的关系

我们的律师事务所为您提供以下服务:

-抵押权登记

-上诉

刑事诉讼请求

- 行政管理下的遗产索赔

 

   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona