Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

房产法

属于民事法律的一部分,致力于良好的规范不动产和法律法规之间的关系。

我们的律师事务所,为您提供如下服务:

 • 抵押协议,交易,套换,捐赠,新施工等
 • 乡租赁
 • 消保护的资助房屋
 • 房屋个人所有权
 • 轮流所有权(多人共有产权)
 • 市规划
 • 许可证
 • 面积和提升
 • 房产按揭
 • 房地产税收
 • 专业建筑咨询
 • 产项目的研究,可行性及其管理


 

   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona