Logo
pixel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pixel
 
 
 
 
rec

刑法

在法律所涵盖的范围内,调节起诉犯罪或者非法不正当行为,我们的刑法将予以惩罚。

我们的律师事务所为您提供提供以下服务:

  • 交通意外

  • 酒精测验

  • 损伤

  • 劳工意外

  • 隐瞒资产和破产处理

  • 私人财产犯罪

  • 挪用

  • 盗窃

  • 诈骗

 

 

   
Español Català English French Chino
J Igualador - Abogados
Muntaner 328, 2º 1ª 08021 Barcelona